Dato: December 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Steen Andersen Bille
Sprog: dansk.

Min kjære Gudsøn

Steen Bille

en hjertelig Hilsen i Julen

H. C. Andersen

[Dedikation i "Lykke-Peer"]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost