Dato: 3. maj 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Lars Hierta
Sprog: dansk.

Kjære Hr. Hjerte! Istedet for et Vesitkort sender jeg Dem dette lille Hefte, som De maaskee vil læse lidt i, mellem Kjøbenhavn og Kiel og da venligt tænke paa den Dem hengivne Forfatter til Nye Eventyr.

Den 3 mai 1844

[Dedikation i "Nye Eventyr"]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost