Dato: 23. december 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Christine Charlotte Louise von Schleppegrell
Sprog: dansk.

Til Frøken Schleppegrell.

Hvad jeg drømte, leed og saae,

Voxer her som Blomster smaae.

til

venlig Erindring om

Forfatteren

[Dedikation i "Agnete og Havmanden]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost