Dato: December 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Bournonville, f. Håkansson
Sprog: dansk.

[Dedikation i "Digte" 1854]

Den elskværdige

Fru Helene Bournonville

bringes denne Bouqet med Bøn om den maa følge hende i Sommer til Kejserstaden

og venligst erindre hende om

Forfatteren

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

[Dedikation i "Digte, 1854"]

Den elskværdige

Fru Helene Bournonville

bringes denne Bouqet med Bøn om den maa følge hende i Sommer til Deiligheden

og davligt erindre hende om

Forfatteren

Hjerteligst og ærbødigst

H. C. Andersen

Tekst fra: Digterens og balletmesterens luner