Dato: 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Joachime Anholm
Sprog: dansk.

Til Madam Anholm

hjerteligst og ærbødigst fra

H. C. Andersen.

-

I den engelske Marine gaaer

gjennem alt Tougværket, smaat

og stort, en rød Traad, som

antyder at det tilhører Kronen;

gjennem vort Jordliv, i Smaat

og Stort, gaaer en usynlig Traad, som

siger: vi tilhøre Gud, denne

Klang herfra, det er mit Haab,

lyder gjennem al min Digtning.

[Dedikation i: "Improvisatoren". 1854]

Tekst fra: Solveig Brunholm