Dato: December 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Den kjære fortræffelige

Fru D. Melchior

vil venligst gjemme disse [Sider til] en Erindring om min

Fest i Odense. Ærbødig[st]

H. C And[ersen]

[Dedikation i: Digteren Hr. Etatsraad H. C. Andersens eget Eventyr ved Festen i Odense den 6te Decbr. 1867 i 5 Sange af P. ]

Tekst fra: Solveig Brunholm