Dato: 27. april 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Deres Naade Fru Scavenius, i hvis velsignede Hjem, den største Deel af denne Digtning er skrevet vil venlig forunde samme en Plads i Huset.

Hjerteligst og ærbødigst

H. C. Andersen

[Dedikation i "Da Spanierne var her"]

Tekst fra: Solveig Brunholm