Dato: 23. juli 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Maria Moltke, g. Bille-Brahe
Sprog: dansk.

Storke Steie høit i Reden,

Saae Du nogen Kyst

Hvor der var et saadant Eden

Som Marias Lyst?

Her kun Rosen kaster Skygge,

Her boer Barnehjertets Lykke!

Kom og see Dig om hernede,

Stork! flyv fra din Rede!


Ud mod Vandet, eensomt stille

Et idyllisk Digt,

Ligger Huset, det er lille,

Men saa nydeligt!

Her er Kammer, Kjøkken, Stue,

Meubler, som er værd at skue,

Alt, saavelsom Syltetøiet,

Sødt fortryller Øiet!


Stork! Du maa Dig ei genere,

Kom Du kun, som Gjæst!

Du i Dag kan gratulere,

Det er Fødselsfest;

Derfor pyntet er med Krandse,

Derfor synge vi og dandse,

Kom Du kun med din Familie,

Og dands med paa Tillie!


Lille Huus i Træets Skygge,

Ved den stille Aa,

Du som rummer Barnets Lykke,

Mange Aar skal staae,

Som et Eventyr i Lunden,

Som en Drøm i Morgenstunden,

Som Marias lille Rige,

Hil Dig, Elskelige!

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen