Dato: 5. august 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Eva Hamilton
Sprog: dansk.

Velkommen, velmeent sagt maa Hjertet naae[,]

Det lyste for mig fra to Øine blaae,

De gav et Solskin over Kinnekulle,

Og Alt blev seet i Solskin, som det skulde!

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen