Dato: 24. august 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Edgar Collin
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 24 August 1873

Kjære Ven!

Dit Brev fik jeg imorges! jeg har nu strax skrevet til Geheimeraad Scheele, og sender dig Skrivelsen aaben, at Du kan læse samme, derpaa lukke den til og snarest sende den til Excellensen. Saaledes som jeg har skrevet troer jeg nu ikke at jeg skulde skrive til Kronprindsen, men heller gjemme min Anbefaling til en nærmere Leilighed hvor den kan være dig til Gavn om denne min Henvendelse til Geheimeraad Scheele ikke blive det. Din hjerteligt hengivne.

H. C. Andersen

Til Hr Edgar Collin

NB Lad mig vide om du har modtaget dette Brev.

Tekst fra: Solveig Brunholm