Dato: 17. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Reitzel
Sprog: dansk.

Bregentved den 17 Juli 1874

Kjære Hr Carl Reitzel!

De og Deres Frue ere nu vendte hjem fra Badereisen og jeg haaber Begge i bedste Befindende. Velkommen hjem! Deres Hr Broder er reist, siig mig hans Adresse i Graubünden; før sin Afreise glædede han mig meget med et særdeles deeltagende Brev, det ligger mig i Tanke at sende ham et lignende igjen. Paa Torsdag i næste Uge er det grevinde Moltkes Fødselsdag, jeg bliver her den Dag over, har da været her i hele tre Uger og er, Gud være Lovet, gaaet mærkelig frem i Sundhed og Velbefindende; va jeg ikke haardt plaget af Gigt i Knæ, Albuer og Fingre vilde jeg sige, at nu var jeg aldeles vel, men Gigt er en slem Gæst og jeg synes den tager daglig til saa at det knager i mig. Vil De hilse den kjære Hr Møller fra mig; har han i denne kommende uge Korrektur til mig da beder jeg ham, indtil førstkommende Torsdagaften at sende mig samme til Bregentved, Stationen Haslev, men efter Torsdag derimod ud til "Rolighed", gamle Kalkbrænderivei; der tænker jeg at være Fredag Aften. Veiret er nu varmt og smukt, dagligt gaaer jeg lange Toure i den store prægtige Have, der, som De veed, pranger med smukke Græsplainer, Springvand og Statuer, lange Lindealleer og stille Indsøer. Gid at nu mit gode Befindende ikke sættes tilbage igjen inde ved Kjøbenhavn og ved det mueligtviis omvexlende Veir, jeg vilde iaar nødigt flyve sydpaa men see at blive et Kraft-Menneske igen her hjemme i vort eget gode Land. Hils Deres Frue, Deres Søster og hende fortræffelige Mand, som jeg glæder mig til at gjensee paa "Rolighed". Og nu lev hjertelig vel!

Deres Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm