Dato: 16. december 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Claus Christian Bang
Sprog: dansk.

[ Fotokopi

Dedikation i "Aarets tolv Maaneder"]

Til Hr Kammerraad Bangs elskelige Familie paa Nørager.

som venlig Erindring om

Digteren

Kjøbenhavn den 16 December 1832.

Tekst fra: Solveig Brunholm