Dato: 3. januar 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Bodild, g. Donner Holstein
Sprog: dansk.

Indvielse 1867

I denne Bog vil blive lagt

Saa mangen Blomst fra Hjertegrunden,

Og ret med Hjertets bedste Villie bragt.

Den har dens Smiil i Øiet og om Munden.

»Flyv freidig frem, vær lykkelig og glad!«

Det Solskins Blomsterflor vil groe som Minder.

Jeg vier Bogen ind; dens første Blad

Er fra den gamle Ven der veed at sige:

»Vort Jordliv selv er Eventyrets Rige

Igjennem det man Vei til Himlen finder.«

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen