Dato: 30. oktober 1865
Fra: Peter Chr. Asbjørsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Til Digteren Professor Ridder, m.m. H. C. Andersen

ærbødigst og forbindtligst fra

P. Chr. Asbjørnsen,

Kristiania 30 October 1865

[dedikation i: Norske Huldre-eventyr og Folkesagn, fortalte af P. Chr. Asbjørnsen. I, 2. Forøgede Udgave Kristiania P.F. Steensballes Forlag. 1859]

Tekst fra: Solveig Brunholm