Dato: 25. december 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Nathalia Chlotidis Septima Ryge
Sprog: dansk.

Den herlige Kunstnerinde, og fortræffelige Qvinde

Nathalia Ryge,

bringer jeg her min lille Julehilsen, ærbødigst

Forfatteren

[ Dedikation i 1. bind, 2. samling: Nye Eventyr af H.C.Andersen. Første Bind. Kjøbenhavn. Paa Universitsboghandler C. A. Reitzels Forlag. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. 1845.]

Tekst fra: Solveig Brunholm