Dato: 8. november 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Nathalia Chlotidis Septima Ryge
Sprog: dansk.

Den høitbegavede, fortræffelige Kunstnerinde

Nathalia Ryge

sender jeg her mine fire yngste Smaa,

de bringe hende min inderlige Tak og Hengivenhed.

H. C. Andersen

[Dedikation i 1. binds 1. samling: Nye Eventyr af H.C.Andersen. Første Bind. Kjøbenhavn. Paa Universitsboghandler C. A. Reitzels Forlag. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. 1845.]

Tekst fra: Solveig Brunholm