Du har søgt på: dedikation

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: November 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Hr. Etatsraad E. Drewsen

Hjertelig Tak for de kjære Breve De forundte mig i Spanien. Deres Tro, hengivne H.C. Andersen

[Dedikation i: Samlede Skrifter, 24. Bind, "I Spanien"]

[E. er en fejlskrivning for A[dolph]

E. Drewsen blev ikke etatsråd, han var kun 30 år, og bankassistent på dedikationstidspunktet. Han havde desuden ikke sendt breve til HCA under Spaniens-rejsen - det havde derimod Adolph Drewsen, se: Brev, Brev, Brev, Brev, Brev]

Tekst fra: Solveig Brunholm