Dato: 27. januar 1875
Fra: Reitzel   Til: Jean Pio
Sprog: dansk.

Tilladelse til paa fremmed Forlag at aftrykke H.C.A. "Historien om en Moder" kan jeg naturligvis ikke give alene; dertil udfordres ogsaa Forfatterens Samtykke. Da det paatænkte Foretagende imidlertid nu er bragt ned til en ren Bagatel i pecuniær Henseende, saa skal jeg gjerne opfylde Deres ærede Ønske om at paatage mig Forlaget. Jeg vilde iøvrigt foretrække et mindre Format end det, som De har tænkt paa; men det vilde vi jo nærmere kunne tale om.

M.H.

D.æ.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter