Dato: 2. januar 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Peder Hjort
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 2den Januar 1867 [skal være 1868]

Velbaarne Hr. Professor!

For den Velvillie, der lyser ud af Deres Brev til mig, bringer jeg Dem min Tak!

Ærbødigst

H. C. Andersen

Til

Hr. Prof. P. Hjort, R. a. D.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter