Dato: 15. juni 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Elise Hansen, f. Lindegaard
Sprog: dansk.

Til lille Waldemars Moder

Hans Øye Loe, hans Kind var rød,

Nu er han kold og bleg og Død

Ja Moder, Du maae Græde!

Som Barn han ind til Himlen gik

En Siæl Du i Guds Himmel fik,

Din Sorg vil vorde Glæde,

Vor Kamp igiennem Aar og Dag.

Han ender i et Vingeslag

Ved hvert Minut han stiger.

Hans Jordliv var en Barndoms Drøm,

Han flyver over Tidens Strøm

Mod Aanders store Riger

H. C. Andersen

Odense den 15 Juny 1836

Tekst fra: Ejnar Askgaard