Dato: 14. september 1832
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: Frederik Conrad Holstein, Carl Ludvig Kirstein, C. Molbech
Sprog: dansk.

Censuren af medfølgende Stykke (2.d April) med tilhørende Musik bedes meddeelt Undertegnede. Forfatteren ønsker, at det, om det antages, maatte opføres, tillegemed Vennernes Fest, d. 2. April næstk .

Skulde Titelen endnu findes betænkelig (det var Tilfældet da Rosenkilde indsendte sit Stykke), finder Forfatt. ingen Betænkelighed ved at forandre den; ligesom han ogsaa velvilligen vil rette sig efter de Bemærkninger, der ellers fra Censuren maatte meddelses ham.

Ærbødigst

Collin

D. 14 Sept. 1832

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost