Dato: 4. september 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

Rolighed den 4 Aug c: 4/9] 1870

Kjære Fru Collin!

Det er alvorsfulde store Tider!, hvilke Verdens Begivenheder ere dog rullet op! – Kun 7 Uger er gaaet hen, Blod er skyllet, Napoleon Fange! – De veed i Dag af Aviserne det Hele, og hvad bringe disse imorgen. Nu henfløttes Scenen til Paris. Jeg kunde igaar aldeles Intet bestille, jeg var som overvældet af – Guds Styrelse. I vor Tid gaaer Alt med Dampens Flugt, syvaars Krig bliver til syv Timers Kamp. Der surrer mig ideligt gjennem Hovedet en Strophe jeg engang i lignende Stemning skrev:

»Hvad der skal skee, det skeer! græd Du end Blod!« –

Naar jeg er glad, kan jeg bede til Gud med Inderlighed, er jeg rystet eller dybt bedrøvet, har jeg ingen Bøn, det er ikke christeligt! jeg veed det. –


Rolighed den 5 Sept.

Igaar kom jeg ikke længer; jeg var ikke istand til at slutte min Skrivelse; jeg opgav at slutte den. I Dag vil jeg dog tilføie et Par Ord, og sende det Skrevne som en Hilsen, et Tegn paa at min Tanke er hos Dem og Deres! glæd mig med et Par Ord; jeg bliver her paa "Rolighed" til sidst i Ugen.

Mit Tøi er fløttet ind hos Frøknerne Rossing; jeg synes ikke ret om Leiligheden, der er en Dør i Væggen ind til Naboer, og begge Stuer for smaae, jeg har ikke Plads til mit Tøi! jeg er kjed af det! kjed af Alting! – I denne Formiddag er Johanne Melchior og hendes Mand indtrufne! Hils Deres Mand og Datter.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen