Dato: 24. juli 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

[24/7 1866.]

Kjære Fru Collin!

De veed at jeg ikke har lært at tegne, heller aldrig øvet mig deri, og dog kribler det mig undertiden i Fingerspidserne, jeg faaer Lyst til at lægge paa Papiret, hvad jeg ikke troer at kunne give i Ord. H. C. Ørsted viiste jeg engang nogle Skizzer jeg havde lavet i Italien og han sagde: De var maaskee blevet en stor Maler, var De ikke traadt op som Digter! – Jerichau der engang saae een af mine Tegninger som jeg ventede at faae Roes for, sagde derimod til min Indledning: jeg har aldrig lært at tegne: »ja det kan man sgu' strax see paa det!« – De vil imidlertid see med Ørsteds Øine, Jeg giver Dem her et Billede af den store Vandledning over Alcantare Dalen, saaledes som jeg fra vor Have Terrasse paa Pinhieros daglig seer den. Vil Gud at vi samles skal De see den i Stereoskopbillede, men der er den ikke saa liig som mit, det siger Familien paa Penhieros. / – Forskjellen ligger i at mit Billed er taget fra Høiden, Photographien nede fra. De har her imidlertid den Vandledning hvorfra, som jeg i mit første Brev fortalte, Røverne kastede deres Offere ned. Jeg har tegnet det i Dag da jeg imorgen endelig skal til Cintra, og ikke kommer mere til Pinhieros, uden for en enkelt Dag, da jeg nu har bestemt min Hjemreise. I hvor daarlig end Tegningen kan være, saa kast den ikke bort, jeg kunde ønske hjemme at kopiere den. Kun een Gang i Maaneden, den 12–14, gaaer Dampskib herfra til Bordeaux, det vil være fornuftigst at gaae med det, Varrnen er for stærk i Spanien, og jeg holder ikke afat reise paa Vulkaner, hellere til brænde i Skibet som Jette Wulff, end den anden Reise. August antager jeg for mindre stormfuld end September og vælger altsaa August; uagtet det iaar er det meest foranderlige, stormfulde, regnfulde Aar, nogen Portugiser kjender. – Georg O Neill siger, aldrig har han kjendt et saa nordisk uroligt Aar i sit Fædreland, som netop dette. Jeg gaaer tidt om Aftenen med min kjøbenhavnske tykke Vinterfrakke. Imidlertid have vi dog 25 til 30 Graders Varrne i Skyggen om Dagen, men ved Aften synker det til 18 og det med en isnende Blæst. »Den har De bragt os!« sige Portugiserne til mig ....

Tekst fra: H.C. Andersens Hus