Dato: 2. februar 1841
Fra: Christian VIII   Til: Fonden ad usus publicos
Sprog: dansk.

Vi ville, i Betragtning af de allerunderdanigst anførte Omstændigheder, have Candidatus Philosophiæ H. C. Andersen bevilget til indbemeldte Øjemed en yderlige Understøttelse af 600 Rbd., S. M. af Fonden ad usus publicos.

Kiøbenhavn den 2den Februar 1841

Christian R.

(Bemærkning med Blyant: Anvises d. 5. Februar = 600 rd. r.s.)

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen