Dato: 15. januar 1841
Fra: Christian VIII   Til: Fonden ad usus publicos
Sprog: dansk.

Vedlagte af Candidatus philosophiæ H. C. Andersen, i Rom, allerunderdanigst indsendte Ansøgning, om Understøttelse til Fortsættelse af hans Reise i Udlandet, ville Vi allernaadigst have Vor Direction for Fonden ad usus publicos tillstillet, for derover at nedlægge særskilt allerunderdanigst Forestilling. Befalende Eder Gud!

Givet i Vor Residentsstad Kjøbenhavn d. 15de Januar 1841

Christian R.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen