Dato: 28. december 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Henrik Stampe
Sprog: dansk.

Min elskede Henrik!

Det er underligt at jeg skriver Dig til, da jeg, hvad Øieblik jeg vil kan være hos Dig, tale med Dig, trykke din Haand, men - jeg i det mindste, taler bedre paa Papiret, der bindes jeg ikke ved Tusinde smaa Hensyn, som Ansigt til Ansigt, selv hos dig! - Jeg har tidt hørt sige om Engelændere at de have Spleen, jeg ved kun om denne Sygdom, at det er en Særhed, men dog en Sørgmodighed, hvori de øfte røve sig Livet, jeg lider af Noget, ganske som denne; derfor var jeg i Dag saa lidt elskværdig mod Dig, kunde blive utaalmodig ved at vente, hvor jeg kunde gjøre dig en Tjeneste, Dig, som jeg tror jeg i mangt et Øieblik kunde være stemt til at give mit Liv. - "Udtal Dig for mig!" siger du tidt, ja det er det jeg vil, det jeg i denne Aften, eensom, som altid, maa gjøre.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 159)