Dato: ukendt årstal
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Dit Brev har overvældet mig! taug jeg aldeles til det, da efter som Du opfatter mig, vil Du kalde det høieste krænkede Hovmod! - jeg skriver [overstr: kun] for at sige Dig at jeg meer end engang har gjennemlæst din Udtalelse, [overstr: meer end eengang, og at der] der viser mig [overstr: hvor] at du bedre har i Erindring [overstr: hvor galt jeg kan have i Heftighed] min Svaghed og hver i en irriteret Stemning udtalt [ flere overstregede linier: mindre gode der er hos mig] Ord end noget Ord eller [overstr: Beviis for nogen Gjerning for Dig eller der] Gjerning i det Gode, - At jeg ikke havde læst Brevet da jeg [overstr: kom] i Granada kom hjem, til Dig [overstr: og var saa forbittret derover] forholder sig ikke saaledes, jeg [overstr: havde] læste det paa Gaden, ellers kunde jeg da heller ikke have følt mig saa forbittret paa en Skrivelse hvis Indhold jeg ikke kjendte, / Hverken ved Skrift eller i Ord hjælper det mig at klare op i denne Sag. Dit Brev udtaler [overstr: for ty tydig] tydeligt, din Personlighed og din Opfattelse af mig, det bedrøver mig saa uendeligt som et Menneske jeg maa bære det, [overstr: som saa meget at jeg er for groet ind i dine Forældres Huus at jeg da kun vil] jeg kan ikke rive mig ud af Forhold, der engang udgjør en Deel af mit Liv!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 10-11)