Dato: ukendt årstal
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

Torsdag morgen.

Kjære Ven!

Den unge Mand jeg talte med Dem om er Overbringeren; han siger at Verten gjerne vilde vente til han fik Penge fra Onkelen, men at Verten selv er høist trængende, De veed hvorledes min Følelse har det, og i denne Kamp med mig selv, sender jeg Mennesket til Dem, tal med ham, men venligt, bliv ikke vred for dette Udtryk, og naar De har prøvet, saa lad mig faae en Slags Beskeed

Deres trofaste Ven

H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost