Dato: 23. april 1858
Fra: Andreas Munch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære Ven og Broder i Aanden!

Christiania den 23 April 58.

Hjerteligt være De takket for Deres »Nye Eventyr og Historier«, som jeg modtog med forrige Dampskib, og flere Gange siden har gjennemlæst, altid med samme Aandsforfriskelse. Jeg kan ikke andet end beundre denne Deres altid lige klar og frisk. fremvældende Kilde af Digterungdom, denne sjældne Forbindelse af dyb Følelse og sundt Humør. Skulde jeg foretrække et af disse nye Eventyr, saa vilde det blive »Noget«, det er et Stykke en Jean Paul værdigt. Det er en stor Trøst i denne overkritiske Tid at see og følge en Digterpersonlighed som Deres. Man kommer derved til at tro paa sin Mission, og ikke lade sig forvilde eller forstemme ved Døgnets, Raab. Gud give Dem endnu længe Kraft og Lyst til at fort; sætte Deres Gjerning. - - [Brevet fortsætter med Omtale af Hr Barts Oversættelse af Lord William RusseIl, og M.s Ønsker om at faa Stykket opført paa tyske Teatre). Det er mig nu mere end nogensinde om at giøre, hvis jeg skal vedblive som Dramatiker, hvortil jeg, trods adskillige Benægtelser, troer at føle Kald, at forskaffe mig en større Virkekreds end den snevre herhjemme, hvor jeg paa den ene Side trykkes af Welhavenianerne paa den anden Side af de Ultranorske. Og til den danske Scene kan jeg, efter den Adfærd man der har viist mod mig i Anl. af Lord RusseIl, ikke mere henvende mig. - Saa Tyskland staar mig nu for Hu.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost