Dato: 12. oktober 1827
Fra: Simon Sørensen Meisling   Til: Dir. f. Univ. og de lærde Skoler
Sprog: dansk.

H. C. Andersen blev i Enden af Aaret 1822 indsat i Slagelse lærde Skole, og fulgte senere, i Aaret 1826, med Undertegnede til Helsingør, hvor han blev optagen i Skolens øverste Classe. I den Tid, i hvilken han besøgte benævnte lærde Skoler,har han nydt Underviisning i de reglementerede Sprog og Videnskaber. Uagtet en Deel af hans Lærere fandt, at han, især i den sidste Tid lod det mangle paa Dend fornødne Stadighed, hvorved hans Fremgang, i denne Periode af hans Skolegang, faldt mindre hældig ud, bør ieg dog paa Sandhedens Vegne bevidne, at han, i det hele taget, viste temmelig gode Anlæg, antagelig Flid og upaaklagelig Opførsel. Helsingør d 12de Oktr 1827

S. Meisling

Dr.Phil. Rector Sch. Helsing.

Tekst fra: Ejnar Askgaard