Dato: 1. august 1869
Fra: Martin Henriques, Therese Henriques, f. Abrahamson   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Petershøi d 1 August 1869

Kjære Ven!

Skjøndt jeg ikke kan antage, at jeg skulde være "den Elskværdigste" paa Petershøi, saa bliver det dog mig, som underskriver dette Brev. Min Kone har nemlig bedet mig om at svare paa Deres rare Epistel og takke Dem for samme, samt udtale for os begge, at vi med sand Glæde, med aabne Arme samt med Pauker og Trompeter ville modtage Dem paa Petershøi Løverdagen d 14 August. samt at vi ikke bestemme nogen Varighed for Deres Besøg, hvilket maae afhænge af, hvorledes De finder Dem tilfreds. Mutter skranter lidt af og til, vi Andre befinde os vel og nyde den friske Land og Vandluft. Veed De hvad jeg er blevet i Anledning af Formælingshøitideligheden? Jeg er blevet skuffet over / at Adler og Melchior ere blevne forbigaaede i den Regn af Ordener og Titler som er falden i disse Dage. Dog "chacun son tour" En lille Krigscancelisecretairstitel havde klædt mig gandske godt. Jeg skal snart have fat i Vennerne for at høre Nærmere om 6 September, de ere nu altfor optagne af "Sessan et son mari". Jeg glæder mig til "Hønse-Grete" og har glædet mig meget over Brandes's Artikler om Dem, Artikler som for en stor Deel harmonerer med min Opfattelse, hvor jegkan følge den med min almindelige Hverdagsforstand. Fru Nissen-Salomon har flere Gange sunget for os, det er en sand musikalsk Nydelse og har hun efter min Formening aldrig sunget saa smukt som nu. Tak for Deres Hilsener, som ere besørgede og som have glædet Alle der der have faaet dem. Jeg længes ofte efter Dem, men kan saa daarligt komme til Rolighed / da Tiden ikke slaaer til. Jeg ligger paa Veien derud og naar det vel engang. Vi komme til Byen Indtogsdagen og er vor Udsigt til Deres Tjeneste, meget kan man nok ikke see. Det bliver efter min Formening storartet, gribende og høitideligt, da det er en Begivenhed som Alle omfatte med Begeistring, der er kun een Mening, der vil gjøre sig gjældende den Dag. De kommer vel til at Hilse paa de nyformælede "Kongebørn", som en smagfuld Referent fra Stockholm har kaldet dem, jeg troer i Berlingske for i Løverdags. Jeg feirede Dagen deels paa Skydebanen deels paa Klampenborg og var den anden Dag noget forsviret, men for en Gangs Skyld betyder det Intet. Fra Bille kan jeg hilse han er kommet tilbage fra Jydernes Land. Lev nu vel og hjerteligt Velkommen til Petershøi

Deres hengivne

Martin R. Henriques

Kjæreste Andersen, et hjerteligt Velkommen fra os Alle, som glæde os meget til at see Dem, og Dagenes Antal beregne vi ikke hvis De befinder Dem vel hos os. Tusinde Hilsener til Alle paa Rolighed.

Deres hengivne

Therese Henriques

Marie er henrykt over at Kjæresten snart kommer.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 472-75)