Dato: 1. maj 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

118. Til E. Collin.

Constantinopel 1ste Mai 1841.

Den østeriske Minister besørger mig dette Brev. Efterretninger ere indtrufne, Rumelien er i Oprør. Det seer ogsaa slemt ud i Valakiet. Dog mener man Dampskibet nok tør gaae; det vil blive afgjort om to Dage. Min Lyst til at see noget Nyt er saa stor at den overgaaer min Frygt, jeg reiser med. Gud lever jo! Vær velsignet alle mine Kjære. Fra Qvaran­tainen skal jeg strax skrive hjem at de Alle kan vide hvorledes jeg er slup­pet igjennem.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost