Dato: 31. januar 1866
Fra: L D   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Til Hr Professor H. C. Andersen.

d 31 Januar 1866.

Drag bort med Gud, o Danmarks store Skiald

Til Sydens Varme, Middelhavets Strande.

Fryd Dig i Palmers og Plataners Hal

Ved Oceanets underskjønne Vande.

Men vend o Skiald tilbage snart igjen.

Glem ei i Syden Sjællands grønne Skove,

Hvoraf Du stedse været har en Ven;

Glem ikke Øresundets blanke Vove.

Lev vel da! Naar Du atter vender hjem,

Skjenk da igjen os Eventyrets Gave,

Bring da for Lyset hine Blomster frem,

Som Du har samlet i Hispanias Have.

Med Høiagtelse og Beundring

LD.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 66, 95-96)