Dato: 25. januar 1839
Fra: Johanna von Schoultz   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Låt blott konsten höja er ur gruset

Vidsträckt är den såsom himlaljuset

Och som hafvets våg så fri.

Johanna v: Schoultz

Köpenhagen den 25 J: 1839

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost