Dato: 27. februar 1857
Fra: C. C. Rafn   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn, den 27de Febr. 1857

Idet jeg takker Dem for Deres os alle saa særdeles kjærkomne Besøg, beder jeg Dem modtage mine Afhandlinger om vort nordiske Oldsprogs Benævnelse dónsk túnga og om Runeindskriften fra Piræus.

Efter Deres venlige Tilladelse vedlægger jeg et Blad fra min Datter Dagmar, hvorpaa De vilde skrive Deres Navn at bevares med Jacob og Wilhelmm Grimms, Carl Ritters, Simrocks, Wocels og fleres.

Med de venligste Hilsener.

C. C. Rafn.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost