Dato: 4. maj 1842
Fra: Christian Hansen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Til H. C. Andersen (Efter Læsningen af "En Digters Bazar").

Ja, Du har reist os reen og klar

En skjøn og farverig Bazar

Med store, hvalte Buer.

Et Drømmeslot med sydlig Glands

Med Blomsterduft og Farvekrands

Er Billedet man skuer!

Chr. Hansen

Kjøbenhavn d 4 Mai 1842

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost