Dato: 18. april 1833
Fra: Frantz Johs. Hansen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Reis - og nyd med Appetit

Glæden under Palmebuer!

Men forglem ei, hvad Du skuer!

Thi Du seer det paa Credit: -

Hvad Du saae i Aar og Dage,

- Som Jurist jeg maa forpligte -

Giver Du os smukt tilbage

I et Bind af smukke Digte!-

Din Ven

F J Hansen

Kjøbenhavn d: 18 April 1833

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter