Dato: September 1849
Fra: Per Daniel Amadeus Atterbom   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Behåll, hur tidens stridsvagn än må dundra,

Ditt lif af dikt och fröjd i Sagans verld!

Ljuft är att älska, herrligt att beundra;

Jag minnes Dig - med denna dubbla gärd.

Atterbom.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter