Dato: 22. april 1833
Fra: Peter Frederik Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Mind Dem og glem ei Danmarks Land

hist under Sydens varme Himmel;

glem ikke Danmark; bliv ei svimmel

ved Arnos eller Seinens Strand!

Modtag et Raad fra den der ærlig

har yndet Dem og Deres Pund,

troe ei jeg falde vil besværlig

ved Reisens sidste Afskedsstund:


Nyt Phantasien som en Digter,

men brug Fornuften som en Mand;

hvor høit man end til Maalet sigter

man vandrer som i Taagers Land,

naar Flid og Kundskab ei ledsage,

paa Livets Vandring, al vor Daad.

Lev vel, min Ven! reis! kom tilbage

tilfreds og glad - antag som Plage

ei mit velmeente lille Raad.


Søcadet Academiet d: 22 April 1833.

Wulff

Tekst fra: H. C. Andersens Album