Dato: 3. juni 1849
Fra: Karolina Vilhelmina Stålberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Till

Den danske Skalden Andersen.

I Dannemarks lunder, de lummiga, gröna,

En Skald satt och talade ord - ack, så sköna,

Som Sagas vid böljan i Sökvabäcks famn.

Och lyran, hon klingade

Herrligt till orden;

Och ryktet, det vingade,

Flög omkring Norden

Med Skaldens namn.

Och Skalden var Andersen. - Tonerna hördes

Båd' nära och fjerran; - afvinden de fördes

Med pilsnabba vingslag kring dalar och fjäll.

De väckte berusning

Och glädje och smärta.

Af innerlig tjusning

Slog högt hvarje hjerta

I Nordens Fjäll.

Ut vandrade Skalden med lyran i handen:

Gick hän till de gamle germaniska landen,

Till Hellas och till Capitolii höjd.

Och hem fördes minnena

Sist ifrån Öster

Och väckte i sinnena

Tusende röster

Af liflig fröjd.

Nu har han ock rest: - ej till Öster och Söder,

Men blott öfver sundet, till tacksamma bröder,

Som veta att skatta allt skönt han oss ger.

Ja - tack för otaliga

Stunder af nöjen,

Af vexlande, saliga

Tårar och löjen!

O, skänk oss fler!

Hel, son utaf Dana! som så lyckas drömma

Om Skaldernas hemland, der gudarne gömma

De gyllene taflor i grönskande jord.

Må länge din tjusande

Sångmö, den unga,

Så ljuft, som den susande

Westan, få sjunga

I fjällstunga Nord!!!

Wilhelmina.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost