Dato: 18. september 1844
Fra: Anna Marie Schmidt, f. Clausen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Svanen tør jeg ei besynge,

Den staaer alt for høit for mig,

Lille Elling vil jeg til mit hjerte klynge,

Om den til Udains Akur fløi.

Sønderborg d: 18de Sept. 1844.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost