Dato: 18. august 1827
Fra: Benny Joelsson   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Stræb at naae det Maal, hvortil Du af Skaberen er udrustet med saa store Evner; da kan Du med Fryd udraabe: "Non omnis moriar"

[selv dør jeg, ej mit værk]

Din Ven

B Joelsson

Helsingør den 18 August 1827

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost