Dato: 16. april 1827
Fra: Hans Peter Christian Møller   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Gid saa vidt som mueligt, al Glæde og Lykke maa ledsage dig paa din Bane, her i Livet; gid den Aand for Poesien, der er nedlagt hos dig, stedse maa uddannes.

Dette ønsker din kjære Ven

H. P. C. Møller

Helsingør 16 April 1827.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost