Dato: 27. oktober 1826
Fra: Lars Bache   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[latin-citat: Omnia cum Deo, et nihil sine eo. Alt med Gud og intet uden ved ham]

Dersom du bestandig, kjære Andersen, vil indrette din Vandel efter denne Sentens, vil Du sikkert finde Dig lykkelig. -

Din oprigtige Ven

L. Bache

Helsingør d. 27 October 1826

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost