Dato: 23. maj 1826
Fra: Ferdinand Emil Hundrup   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Alt have Mange for dig til de Guder ydmydelig bedet,

Alt have Mange forsgøt, Fryd dig at skaffe ved Bøn,

Derfor jeg slet ikke veed, hvad Ønske tilbage for dig staar,

Thi jeg frygter at selv Guderne trættes ved sligt,

Ogsaa bange jeg er at de sende en Nemesis skulle

For at berøve dig Alt, hvad du ved Bønnerne fik,

At jeg nu ei skal bevirke at slig Ulykke dig hændes,

Eller istædet for Fryd, skal dig bringe kun Sorg;

See min Bøn, hvor simpel den er, men hjertelig meent dog,

Slig en uselig Beøn, høre de Guder med Lyst:

Gid ei bestormet du blive, ved alt for mangent et Stamblad,

Gid du ei føle den Qual, som har mig plaget ved dit.

Slagelse d. 23 Maij . 1826

F E Hundrop

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost