Dato: 20. maj 1826
Fra: Dorothea [Thea] Snitker   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.
Naar De i Haabet finder skjønne Blomster

da glem ei: at i Erindringen boer den simple Glemmigei!

Slagelse d. 20. Mai 1826

T:S:

Tekst fra: H. C. Andersens Album