Dato: 20. maj 1826
Fra: Dorthea Lange   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

To blide Skytsgudinder her i Livet

Blev Mennesket af Skjæbnens Styrer givet,

Haab og Erindring de jo kalder sig;

O, gid den første aldrig skufe Dig!

Og naar Dit Blik Du til den sidste vender,

Og Tanken til de svunde Tider sender

Lad i den Krands hun venlig rækker Dig

En lille Glemmigei og blomstre mig.

Slagelse den 20 maj 1826

Thea Lange

Tekst fra: H. C. Andersens Album