Dato: 6. december 1847
Fra: Elise von Pechlin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.
[koloreret papirklip]

Den folder sine smaa fine skinende Blade om Guldhiertet, for at bede Forfatteren af "Gaaseurten", at see venligt til dens lille Billede, og at unde den en lille bitte Plads i den prægtige Have, som er prydet med Blomsten "Kongelys", og Rosen "Dronningen af Danmark", tillige med saa mange brogede Blade og Blomster fra andre Lande.

Kiøbh den 6 Decbr 47

E v Pechlin

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost