Dato: 26. juni 1848
Fra: G. H. Mellin   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Från Svendborg, från det lilla Danska Eden,

Tag emot min helsning, Danas Andersen!

Ifrån den tid vi träffades, förleden,

Mitt minne, troget, kaller Dig igen!

Nu kan jag, der jag står bland Swenska swärden,

Till striden redo för en ädla rätt,

Dig helsa stolt, der Du kring hela werlden,

På lifwets taflor redan sett Dig mätt;

Ty den som strider för den ädla Dana,

Har rätt til hågkomst af hvar Danas son;

Och när till strids wår Konungs ord oss mana,

Ditt hjerta säkert, under wapnens dån,

En wänlig tanke dock för oss förwarar:

Jag så wår wänskps minne nu förklarar.

Svendborg den 26 juni 1848.

G. H. Mellin

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter