Dato: 28. august 1842
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Til H. C. Andersen

Din Sjæl til Verden kom med Digtervinger;

Jeg saae dens Flagren sig udfolde smukt

Trods Tidens Luner - til alvorlig Flugt;

End uden Hvile den sig fremad svinger

Du søgte Hesperiders gyldne Frugt;

Du søgte Landet, hvor Castale springer -

Og Tryllelandet blev Dig ei tillukt.

Blev end den indre Tørst ret aldrig slukt,

I sjælen ei Ideens Røst bortklinger;

Hvad Aanden i os vil - dens Gud fuldbringer.

Sorøe d. 28e Aug 1842

B. S. Ingemann

Tekst fra: H. C. Andersens Album